Organisatie

De viering van Sint Maarten wordt in brede culturele zin gestimuleerd door het Sint Maartensberaad Utrecht. Doel is de traditie en het gedachtegoed van Sint Maarten te behouden en te vertalen naar de huidige, moderne maatschappij. Niet alleen in Utrecht, maar in samenwerking met vele andere Sint Maartenssteden in Nederland en in Europa.

Missie Sint Maartensberaad Utrecht:
• Stimuleert de viering van Sint Maarten in brede en culturele zin.
• Vertaalt het gedachtegoed van Sint Maarten, de manteldeling, naar maatschappelijke en culturele doelen: samen delen in solidariteit en vrede.
• Wil de traditie en gebruiken rond Sint Maarten verbreden/ vernieuwen en inzetten als bindend element in de moderne, pluriforme samenleving.

> Contact
> Internationaal

De brede Sint Maartensviering wordt ondersteund door de gemeente Utrecht en de Stichting Dialoog.

Het Sint Maartensberaad Utrecht ressorteert onder de Stichting Sint Maarten Utrecht. Onder de stichting Sint Maarten Utrecht valt ook de organisatie van de Open Tuinendag Utrecht. Sint Maarten Utrecht is onderdeel van een Europees Cultureel Sint Maarten-netwerk.


De culturele Sint Maarten(wandel)route/ Via Trajectensis is gecertificeerd door de Raad van Europa. 

 

De viering van 1700 jaar Sint Maarten kwam tot stand met bijdragen van: