Roots en Route

Foresee Foundation (4CF) en Stichting Sint Maarten Utrecht (SMU) kennen elkaar sinds 2017 en kwamen oorspronkelijk samen als reactie op de verwoesting van het eiland Sint Maarten door orkaan Irma. Dit contact leidde tot brainstormen en het verkennen van een unieke onderneming: Roots en Route.

Het doel is om de kloof te overbruggen tussen mensen met verschillende achtergronden en een historische verbinding te leggen tussen het eiland Sint Maarten en de stad Utrecht. Het gaat over het delen van verhalen over het leven, perspectieven en ervaringen van mensen via cultuur, erfgoed, natuur en het milieu. We gaan samen een fysieke en culturele wandeltocht ondernemen: een duurzaam erfgoed-vertelproject, zowel op als naast de weg. 

Op deze pagina zal iedereen het project kunnen volgen.