Via Trajectensis

Sinds 2014 wordt gewerkt aan een gefaseerde invulling van de 'Via Trajectensis' Utrecht-Tours als een Europese Culturele Route: het Sint Maartenspad voor pelgrims, wandelaars en fietsers. Inmiddels is de werknaam veranderd in Martinuspad.