Via Trajectensis

In afstemming met het stichtingsbestuur, stichting Dialoog en het Europese netwerk wordt in najaar 2014 (mede aan de hand van proef-wandelingen) een concreet stappenplan gemaakt voor een gefaseerde invulling in de periode 2015 -2020 van de 'Via Trajectensis' Utrecht-Tours als een Europese Culturele Route: het Sint Maartenspad voor pelgrims, wandelaars en fietsers.
In de vorm van een vreedzaam en duurzaam 'blauwgroen lint' van historisch, cultureel en militair erfgoed (kerken, vestingsteden en dorpen, natuurgebieden, forten, waterlinies en frontlinies, die op de een of ander manier verwijzen naar Sint Maarten, als schutspatroon en Europees vredestichter avant la letrre).

Op basis van een voorstel van Sint Maartensberaad Utrecht en Centre Europeèn Culturel Saint Martin du Tours wordt deze uitwerking 'bottom-up' gerealiseerd in samenspraak met te interesseren lokale, provinciale en transnationale partnerinstellingen. De route zal waar mogelijk en passend gebruik maken van reeds bestaande wandel- en fietsroutes, zoals het Krommerijnpad en de Limes route in Utrecht, Het Maarten van Rossumpad, het Hertogenpad en het Menno van Coehoorn-Zuiderwaterliniepad i.o. in Gelderland, Brabant en Zeeland en de Vlaanderenroute(s) in België.
 

Het Domplein (met de Sint Maartens Domkerk en DomUnder) vormt het vertrekpunt van deze route voor 'slow tourism': langs de Oude Gracht en de Kromme Rijn naar Fort Vechten in Bunnik, Doorn en Wijk bij Duurstede; vervolgens langs Maurik, Tiel, Zaltbommel, Den Bosch, Breda en Ruphen (met een mogelijk aanvullende route langs Halsteren, Bergen op Zoom en de locatie in de Zeeuwse polder waar tijdens de 80-jarige oorlog zich het strategische verdedigingswerk Sint Maarten bevond in de Schelde op Hoogerwerf bij Zandvliet).

In België worden contacten gelegd met Kalmthout bij de Nederland-Belgische Kalmthoutse Heide, de forten Lillo en Liefkenshoek bij Antwerpen, Beveren, Gent en Ieper (en voor een alternatieve route in Mechelen, Brussel en Kortrijk). Vanaf de Belgisch-Franse grens gaat de het pad richting Amiens (waar Martinus als Romeins legerofficier volgens de legende de mantel deelde met een bedelaar) en via Parijs naar Tours.

De verschillende Sint Maartenskerken, forten en lokale sociale en culturele instellingen worden gestimuleerd om in samenwerking met de lokale toeristenbureaus een gastvrije en actieve rol te vervullen als deel van een groter geheel. Om d.m.v. dit Europese 'samenwerkingsverband' dit historische en vreedzame Sint Maartenspad deelbaar, levensvatbaar en duurzaam te ontwikkelen voor toekomstige generaties wandelaars en fietsers.