Ramp op het eiland Sint Maarten

15 september 2017
De orkaan Irma heeft het Caribisch gebied en in het bijzonder het eiland Sint Maarten hard getroffen. Zowel op het Nederlandse als Franse deel van het eiland zijn doden te betreuren en vrijwel alle gebouwen zijn verwoest.
Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Sint Maarten Utrecht leven intens mee met de getroffenen. Samen met de stad Utrecht, waarvan Sint Maarten de schutspatroon is, en het Sint Maartensnetwerk in heel Europa kijken we hoe we straks kunnen bijdragen aan de wederopbouw.
Op dit moment is veel geld nodig voor noodhulp. Wij roepen, indachtig het gedachtengoed van Sint Maarten van barmhartigheid en delen, iedereen op hiervoor geld beschikbaar te stellen via giro 5125 van het Rode Kruis.
 
Kasper Driehuijs
Voorzitter Sint Maarten Utrecht
< terug naar alle berichten