Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Sint Maarten Utrecht leven intens mee met de getroffenen. Samen met de stad Utrecht, waarvan Sint Maarten de schutspatroon is, en het Sint Maartensnetwerk in heel Europa kijken we hoe we straks kunnen bijdragen aan de wederopbouw.
Op dit moment is veel geld nodig voor noodhulp. Wij roepen, indachtig het gedachtengoed van Sint Maarten van barmhartigheid en delen, iedereen op hiervoor geld beschikbaar te stellen via giro 5125 van het Rode Kruis.
 
Kasper Driehuijs
Voorzitter Sint Maarten Utrecht
< terug naar alle berichten